Home

Welkom op de website van de Modelspoorvereniging Almere

W zijn gehuisvest in een bedrijfspand, Palmpolstraat 51 op het bedrijventerrein Veluwsekant. We beschikken daar over een mooie ruimte van ca. 80 m2 waar we een geheel nieuwe modulair opgebouwde baan ontwikkelen.

Wil je ervaren hoe het is om vanaf scratch een nieuwe modelbaan te ontwikkelen kom dan een keer op maandagavond woensdagavond  of vrijdagavond bij ons langs. We zijn  deze avonden van 19.30 uur tot 21.30 uur open. Regelmatig zijn we ook op de zaterdagen actief.

De hele zomervakantie blijven we actief.  Via deze website kan je volgen hoe de baan langzaam vorm krijgt. 

 

De enige modelspoorwinkel in Almere

Wat doen we?

In een bedrijfsruimte. Palmpolstraat 51, in Almere. realiseren we een grote modulaire modelspoorbaan in HO. De helft van het spoortraject wordt in drie-rail opgebouwd en de andere helft in twee-rail. De baan is vanuit Itrain volledig digitaal gestuurd. Dus de liefhebbers van Marklin en bijvoorbeeld Piko komen aan hun trekken.  We beperken ons niet tot alleen tweeweg of alleen drieweg.

Op maandagavond en woensdagavond wordt er tussen 19.30 uur en 21.30 uur serieus gewerkt aan de realisatie van een nieuwe baan. Het ontwerp biedt ruimte voor treinen van een forse rijlengte en in de treinloop streven we naar een benadering van de situatie in de werkelijkheid. Natuurlijk moeten we daarbij allerlei compromissen sluiten. We hebben plezier in het voortdurend aanpassen van het ontwerp.

Eens per drie maanden hebben we een uitgebreid werkoverleg over de voortgang van de uitvoering en bepalen we de doelen voor de komende drie maanden en de inzet van het beschikbare budget. In principe hebben alle leden een stem in de keuzes die worden gemaakt. 

 

Over ons

Als vereniging van 15 – 20 modelspoorliefhebbers komen we iedere maandag- woensdag en vrijdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur bijeen. We hebben nog ruimte voor enkele nieuwe leden. De kosten voor het lidmaatschap bedragen 17,50 euro per maand.

We werken samen bij de creatie van een nieuwe grote modelbaan in tweeweg en drieweg. Ieder van ons heeft een eigen specialisme en levert zijn bijdrage aan het grotere geheel. Dat vraagt de nodige onderlinge afstemming en overleg. Bij ons is niemand de baas, ieder heeft een eigen inbreng.

Beeld van onze vorige baan die inmiddels is afgebroken vanwege verhuizing

Contact

Wil je meer weten stuur dan een mail naar:  msvalmere@gmail.com
Laat eventueel een telefoonnummer achter dan nemen we contact met je op.