Wat doen we?

In een bedrijfsruimte. Palmpolstraat 51, in Almere. realiseren we een grote modulaire modelspoorbaan in HO. De helft van het spoortraject wordt in drie-rail opgebouwd en de andere helft in twee-rail. De baan is vanuit Itrain volledig digitaal gestuurd. Dus de liefhebbers van Marklin en bijvoorbeeld Piko komen aan hun trekken.  We beperken ons niet tot alleen tweeweg of alleen drieweg.

Op maandagavond en woensdagavond wordt er tussen 19.30 uur en 21.30 uur serieus gewerkt aan de realisatie van een nieuwe baan. Het ontwerp biedt ruimte voor treinen van een forse rijlengte en in de treinloop streven we naar een benadering van de situatie in de werkelijkheid. Natuurlijk moeten we daarbij allerlei compromissen sluiten. We hebben plezier in het voortdurend aanpassen van het ontwerp.

Eens per drie maanden hebben we een uitgebreid werkoverleg over de voortgang van de uitvoering en bepalen we de doelen voor de komende drie maanden en de inzet van het beschikbare budget. In principe hebben alle leden een stem in de keuzes die worden gemaakt.