Nieuw baanontwerp

De voorbereidingen voor het bouwen van de nieuwe baan zijn in volle gang. De baan wordt gebouwd in modules van 120 cm x 70 cm. De eerste stap is afgerond. Er zijn 15 bakken van 120 cm x 70 cm gemaakt van verschillende diktes. In elke bak wordt de benodigde elektronica gemonteerd zoals decoders en bezetmelders.

Er zijn testen gedaan om de bakken op een adequate manier te verbinden wat betreft rails en elektronisch circuit. Hieronder is het voorlopig ontwerp te zien.

De foto is genomen net na de verhuizing. Op de achtergrond zijn de bakken op een hoge stapel te zien.

ontwerp